شرکت تیسفون سفر ایرانیان در سال 1385 تاسیس گردید.در ابتدا با کسب مجوز از اداره کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به فعالیت در زمینه برگزاری تورهای داخلی و خارجی و اخذ ویزای کشورهای مختلف پرداخت .سپس در سال 1390 موفق به اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشور و سازمان حمل و نقل جهانی (یاتا) در زمینه فروش بلیط هواپیما در سراسر جهان گردید.

در سال 1395 شرکت تیسفون سفر ایرانیان دستخوش تحولی بنیادی گردید و با تغییر سهامداران و مدیران و محل شرکت و افزایش سرمایه و استخدام نیروهای مجرب و باسابقه و اخذ نمایندگی فروش از شرکتهای هواپیمایی معتبر در جهت افزایش تنوع و کیفیت خدمات گام برداشت.

با توجه به شرایط روز کشور عزیزمان ایران و نیاز به حمایت از صنعت گردشگری عمده فعالیت شرکت را در زمینه برگزاری تورهای ایرانگردی و توریست ورودی به ایران قراردهیم و در همین راستا نسخه زبان انگلیسی به وبسایت شرکت اضافه گردید.

درصدد هستیم با همکاری همکاران و حمایت مسئولان و ملت عزیز ایران بتوانیم سهمی در آبادانی ایران ،اشتغال و جذب سرمایه خارجی داشته باشیم.

امیر شرفی

مدیرعامل