ماسال - السنبلنگاه
از 11 دی 1348 تا 11 دی 1348
روزهای حرکت :
نام هتلسرویس نوع اتاق ارز بزرگسال تخفیف
FB
ريال
٢,٢٥٠,٠٠٠
---

خدمات تور وسیله نقلیه توریستی ، صبحانه ، ناهار ، عصرانه ، شام راهنمای طبیعتگرد ، بیمه مسافرتی
توضیحات طبیعت سبز ماسال و شاندرمن و مراتع طبیعی ، یادمان میرزا کوچک خان